Uchwała Nr XXV/223/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/223/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania