Uchwała Nr XXV/222/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/222/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy