Uchwała Nr XXV/160/2009 z dnia 26.06.2009 r.

 

Uchwała Nr XXV/160/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przedształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności