Uchwała Nr XXV/146/2002 z dnia 21.02.2002 r.

 

Uchwała Nr XXV/146/2002 z dnia 21.02.2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów