Uchwała Nr XXV/143/2002 z dnia 21.02.2002 r.

 

 

Uchwała Nr XXV/143/2002 z dnia 21.02.2002 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.