Uchwała Nr XXIX/200/2009 z dnia 29.12.2009 r.

 

Uchwała Nr XXIX/200/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagorów