Uchwała Nr XXIV/250/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała nr XXIV/250/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie; Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2014-2018