Uchwała Nr XXIV/215/2017 z dnia 09.11.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIV/215/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg