Uchwała Nr XXIV/155/2009 z dnia 24.04.2009 r.

 

Uchwała Nr XXIV/155/2009 z dnia 24.04.2009 r.w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów