Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.