Uchwała Nr XXIV/201/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/201/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów