Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagórów