Uchwała Nr XXIII/193/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA

 

Uchwała Nr XXIII/193/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.543.2017.3 z dnia 31.10.2017 r.  orzekające nieważność powyższej uchwały