Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.