Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości.