Uchwała Nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta przyjmowanje jako podstawa obliczenia podatku rolnego