Uchwała Nr XXII/124/2005 z dnia 27.04.2005 r.

 

Uchwała Nr XXII/124/2005 z dnia 27.04.2005 r. w sprawi zmiany uchwąłu nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie