Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r.

 

Uchwała XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r. w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów

Regulamin targowiska "MÓJ RYNEK"w Gminie Zagórów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej par. 9 pkt 5, 6 i 7 załącznika do uchwały.