Uchwała Nr XXI/132/2008 z dnia 19.12.2008 r.

 

Uchwała Nr XXI/132/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów