Uchwała nr XXI/117/2005 z dnia 30.03.2005 r.

 

 

Uchwała Nr XXI/117/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przynawania nagród Burmistrza Gminy i dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Zagórów oraz sposobu podziłu środków na te nagrody pomiedzy organ prowadzący a dyrektorów szkół