Uchwała Nr XXI/116/2005 z dnia 30.03.2005 r.

 

Uchwała nr XXI/116/2005 z d nia 30.03.2005 r.w sprawie regulaminu określajacego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wuysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzącym jest gmina Zagórów