Uchwała Nr XX/180/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/180/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów