Uchwała Nr XX/179/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/179/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin