Uchwała Nr XX/185/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Uchwała Nr XX/185/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Zagórów i Wrąbczyn, gmina Zagórów - Etap I