Uchwała Nr XX/183/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Uchwała Nr XX/183/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XX/183/2020 z dnia 22.09.2020 r. Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów.