Uchwała Nr XVIII/155/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/155/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 

Załącznik - mapa