Uchwała Nr XVIII/151/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/151/2017 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa