Uchwała Nr XVII/94/2004 z dnia 02.12.2004 r.

 

Uchwała Nr XVII/94/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.