Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów