Uchwała Nr XVI/93/2004 z dnia 19.11.2004 r.

 

Uchwała Nr XVI/93/2004 z dnia 19.11.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów