Uchwała Nr XVI/92/2004 z dnia 19.11.2004 r.

 

Uchwała Nr XVI/92/2004 z dnia 19.11.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych