Uchwała Nr XVI/91/2004 z dnia 19.11.2004 r.

 

Uchwała Nr XVI/91/2004 z dnia 19.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze