Uchwała Nr XVI/90/2004 z dnia 19.11.2004 r.

 

Uchwała Nr XVI/90/2004 z dnia 19.11.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIK:

STATUT MGOPS w Zagórowie