Uchwała Nr XVI/162/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Uchwała Nr XVI/162/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2020-2024.