Uchwała Nr XV/185/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała nr XV/185/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia szcegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi