Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Regulamiu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Zagórów