Uchwała Nr XV/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała nr XV/182/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty