Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu postepowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objetego dotacją