Uchwała Nr XIV/79/2004 z dnia 18.06.2004 r.

 

Uchwała Nr XIV/79/2004 z dnia 18.06.2004 r. w sprawie szczegółowych zasadi trubu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pienieżnych, do którychnie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należnosci, a także organów do tego upoważnionych