Uchwała Nr XIV/78/2004 z dnia 18.06.2004 r.

 

Uchwała Nr XIV/78/2004 z dnia 18.06.2004 r. w sprawie ustalenia trynu postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania