Uchwała Nr XIV/73/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

http://bip.zagorow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-miejska/uchwaly-rady-miejskiej/kadencja-2006-2010.html?pid=3744