Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 23.11.2012 r. utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych kmisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów