Uchwała Nr XIV/119/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/119/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.398.2020.3 do uchwały nr XIV/119/2020 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieżyStypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów.