Uchwała Nr XIII/71/2004 z dnia 16.04.2004 r.

 

Uchwała Nr XIII/71/2004 z dnia 16.04.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1 m2 pasa dróg dla których zarządcą jest Gmina Zagórow, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg