Uchwała Nr XIII/68/2004 z dnia 16.04.2004 r.

 

Uchwała Nr XIII/68/2004 z dnia 16.04.2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawodzania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r. udzielenie Burmistrzowi absolutorium

 

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r.

Tabela 1 - część I

Tabela 1 - część II

Tabela 1 - część III

Tabela 1 - część IV

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6