Uchwała Nr XIII/114/2020 z dnia 19.03.2020 r.

 

Uchwała Nr XIII/114/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów