Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 22.06.2012 r.

 

Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów