Uchwała Nr XII/108/2020 z dnia 25.02.2020 r.

 

Uchwała Nr XII/108/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg