Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r. w spawie przyjęcia rogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012