Uchwała Nr XI/106/2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Nr XI/106/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.81.2020.3 z dnia 20 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność ww. uchwały